ติดต่อเรา

          

                                                                            โรงเรียนบ้านวังยาว
                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1
226 หมู่ 2  ตำบลนาแขม  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย  42100
                             0854603575 ผู้อำนวยการ    0613569553 ผู้ดูแลระบบ


โรงเรียนบ้านวังยาว


Comments