วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนบ้านวังยาว นำโดย นายพิรพัฒน์ ธนะสูตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ได้จัดงานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. (ครบรอบ 20 ปี) และทำบุญโรงเรียนบ้านวังยาว เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนบ้านวังยาว นำโดย นายพิรพัฒน์ ธนะสูตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาวพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังยาว ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังยาว 

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านวังยาวนำโดยท่าน ผอ.พิรพัฒน์ ธนะสูตร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังยาว ได้นำนักเรียนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อให้ลูกหลานของเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เนื่องจากเป็นวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566 

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านวังยาว นำโดย นายพิรพัฒน์ ธนะสูตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านวังยาว เข้าร่วมอบรมโครงการอบรม ว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้สุขภาพจิตดีชีวิตปลอดภัย จากอบต.นาแขม ณ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมืองเลย จ.เลย นักเรียนได้เรียนรู้การว่ายน้ำ ทักษะการหายใจในน้ำ การลอยตัวท่าต่างๆ และการลงมือปฏิบัติจริงในน้ำ โดยมีท่านวิทยากร และคณะครูดูแลอย่างใกล้ชิด

วันพฤหัสบดี วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านวังยาว นำโดย นายพิรพัฒน์ ธนะสูตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังยาว ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความรัก บูชาและระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านและได้มีการจัดการประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงามและประเภทสร้างสรรค์ ซึ่งนักเรียนในทุกๆระดับชั้นได้ประดิษฐ์พานไหว้ครูได้อย่างสวยงาม 
วันที่ 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านวังยาว โดยนายพิรพัฒน์ ธนะสูตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังยาว ได้จัดงานกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ประจำปี 2566 โดยมีการจัดกิจกรรม การวาดภาพระบายสีระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนรักในการเรียนภาษาไทย


วันที่ 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านวังยาวนำโดยท่าน ผอ.พิรพัฒน์ ธนะสูตร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังยาว ได้นำนักเรียนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อให้ลูกหลานของเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เนื่องจากเป็นวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566 


วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านวังยาว นำโดยได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี การศึกษา 2566 


วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านวังยาว นำโดยนายพิรพัฒน์ ธนะสูตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ยืนรับนักเรียนในตอนเช้าวันเปิดภาคเรียนวันแรก ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนแต่เช้า เพื่อช่วยกันทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในโรงเรียน และร่วมกิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและให้โอวาทแก่นักเรียนในวันเปิดเรียนวันแรก 


วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านวังยาว นำโดย นายพิรพัฒน์ ธนะสูตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อมอบเงินค่าเครื่องแบบ และมอบอุปกรณ์การเรียน และปรึกษาหารือร่วมกันในเรื่องต่างๆ ในการนี้ขอขอบคุณ ผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านวังยาวทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการประชุมในครั้งนี้เป็นอย่างดี