บันทึกการประชุม.pdf
ประชุมผู้ปกครอง.pdf

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมตำบล รณรงค์พ่นหมวกควันกำจัดยุงลาย

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมจัดอบรมโครงการอัคคีภัยให้กับนักเรียนและเยาวชนในตำบลนาแขม ณ โรงเรียนบ้านวังยาว


องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมจัดอบรมโครงการการออกกำลังกายทางน้ำให้กับนักเรียนและเยาวชนในตำบลนาแขม


โรงเรียนบ้านวังยาวเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม


กิจกรรมสานสัมพันธ์การมีส่วนร่วมกับชุมชนในวันทำบุญโรงเรียน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแขมออกตรวจเยี่ยมตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน

ศึกษานิเทศออกตรวจเยี่ยม การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

   สแกนเข้ากลุ่มโรงเรียนเพื่อ     สแกนเพื่อติดตามเพจของโรงเรียน     สแกนเพื่อเข้ากรุ๊ปไลน์

   ติดตามข่าวสารทางโรงเรียน     ผ่านชองทาง Facebook             ติดตามข่าวสารทางโรงเรียน

  https://www.facebook.com/profile

                                                                            .php?id=100063747654641