แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย No gift Policy ปีงบฯ 2566 (1).pdf
032 ภาพประกอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย No gift Poli.pdf

โรงเรียนบ้านวังยาว   226 หมู่2 ตำบลนาแขม  อำเภอเมือง    จังหวัดเลย  42100

โทร  097-3152479 ,  087-2334656

E-mail : wangyauw@loei1.go.th

เว็ปไซต์:wangyauw.loei1.go.th