Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
รร.วังยาวฃ.mp4

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านวังยาว รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในสถานศึกษา

วันที่ 6 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านวังยาว มอบเงินเยี่ยวยา เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย จำนวนคนละ2000 บาท โดยโรงเรียนได้จ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนทุกคนจำนวน 65 คน

ห้องเรียนออนไลน์โรงเรียนบ้านวังยาว 226 หมู่2 ตำบลนาแขม อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42100

โทร 089-5562495 , 087-2334656

E-mail : wangyauw@loei1.go.th

เว็ปไซร์:wangyauw.loei1.go.th