การจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านวังยาว สพป.เลย เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2565