ติดต่อเรา

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านวังยาว 226 หมู่ 2 ตำบลนาแขม อำเภอเมือง จังหวัดเลย  

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1042520059

รหัส smis 10 หลัก : 1042520059

ระยะจากโรงเรียนถึงอำเภอ : 40 กิโลเมตร

ระยะจากโรงเรียนถึงเขตพื้นที่การศึกษา : 30 กิโลเมตร

โทรศัพท์ : 097-3152479

ผู้บริหาร : นายพิรพัฒน์ ธนะสูตร

โทรศัพท์ผู้บริหาร : 097-3152479

E-mail :Wangyauw@loei1.go.th

Facebook : https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7-172125167676518