ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านวังยาว 226 หมู่2 ตำบลนาแขม อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42100

นายวรรัตน์ บุตรธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน

โทร 089-5562495 , 087-2334656

E-mail : wangyauw@loei1.go.th

เว็ปไซต์:wangyauw.loei1.go.th