รูปกิจกรรม

กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. (ครบรอบ 20 ปี) และทำบุญโรงเรียนบ้านวังยาว ประจำปี 2566  

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2566  

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อให้ลูกหลานของเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เนื่องจากเป็นวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566  

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2565 

กิจกรรมอยู่ค่ายลูกเสือเนตรนารี ประจำปี 2565

การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  ปีการศึกษา 2565 

โครงการอาหารที่ดี พี่ให้น้อง โรงเรียนบ้านวังยาว ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านวังยาว ขอกราบขอบพระคุณ คุณเอกชัย  มณีนพรัตน์ (เฮียเอก) ผู้จัดการร้านไพบูลย์การยางที่ท่านได้ให้ความอนุเคราห์สนับสนุน ค่าชุดพลศึกษาให้กับลูกๆนักเรียน จำนวน  74 ชุด   

โรงเรียนบ้านวังยาว เข้าร่วมพิธีบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณ เทพเจ้าแห่งขุนทรัพย์ พิธีแห่พัดเปรียญธรรม 3 ประโยค 

และการทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดจันทะรังษี  บ้านวังยาว   

โรงเรียนบ้านวังยาว ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕                 

โรงเรียนบ้านวังยาว ได้เข้าร่วมกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)                  

โรงเรียนบ้านวังยาว ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี ๒๕๖๕ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕